Kennel

Queen

 

 

 
søndag, 05 januar 2014 15:27

Reiser med hund i utlandet

Generelt om regler

 

For å ta med hunden til utlandet er det en rekke regler, og til enkelte reisemål kreves det god planlegging, og det kan ta flere måneder før alle papirer er i orden. Finn ut hvilke krav som stilles til vaksinering / revaksinering og blodprøve ved ditt reisemål. Undersøk forekomster av parasitter som vi ikke har i Norge og andre sykdommer som gjør at det er nødvendig å beskytte hunden.

 

For lett å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for reiser inn til Norge, har Mattilsynet laget en spesialtilpasset side hvor det er lett å søke.

 

Gå inn på www.mattilsyet.no / dyr og dyrehold / Veileder: Slik reiser du med kjæledyret ditt. Husk at dette er for reiser inn til Norge. Hvis ikke alt er ok, vil man bli avvist på grensen, noe som kan føre til en kostbar tid før man er hjemme igjen med sin kjære hund.

 

For komersiell innførsel er det andre bestemmelser.

 

For komersiell innførsel er det andre bestemmelser.

 

Eksempler:

 

Tilbakereise fra Sverige:

  • EU pass ID-marking
  • Veterinærattest at hunden har fått behandling mot dvergbendelorm Får behandling hos veterinær mot revens dvergbendelorm
  • Hvis alt er ok kan man passere grensen på grønt.
  • Kan passere selv om tollstasjon er stengt.

 

Tilbakereise fra Danmark:

  • EU-pass og ID-merking
  • Vaksinert mot rabies Behandlet mot revens dvergbendelorm
  • Dyr og dokumenter må vises frem for Tollvesenet 

 

Tema Beskrivelse / tips
EU-pass
Et unikt pass hvor hundens ID-nummer, vaksinasjoner,
behandling mot bendelorm og flått, blodprøver og
helsetilstand er dokumentert av vetrinær.
ID-merking Øretatovering eller merking med mikrochip.
Vaksinasjoner
For innførsel, tilbakeføring til Norge kreves vaksinasjon mot
rabies. Start med vaksinasjon i god tid før avreise. vaksine mot valpesyke og leptospirose anbefales.
Blodprøve
Blodprøve for kontroll av antistoffer mot rabies.
Blodprøvesvaret må være orginalt dokument. Første gangs
blodprøve tas fra 120 dager til 365 dager etter siste
forutgående rabiesvaksinasjon.
Krav på reisemålet? Sjekk gjeldene regler for innførsel på reisemålet.
Leishanoise eller hjerteorm på reisemålet
Spør veterinær om eventuelle behov for forebyggebde
behandling og avvisende midler mot mygg og sandfluer.
Innvoldsorm
Hunder må behandles mot bendelorm i løpet av de siste 10
dager før tilbakeførsel i Norge. Behandlingen skal gjentas
senest 7 dager etter innreise. Behandlingene skal
dokumenteres av veterinær.
Flott på reisemålet
Det kan være fornuftig med beskyttende og avvisende
behandling.
Lopper på reisemålet?
Beskytt hunden mot lopper. Kattelopper kan også bite
mennesker. Spør veterinær om preparater.
Reisesyke
Be veterinær om råd og forebygging og behandling av
reisesyke.
Forsikring
Det er fornufting å forsikre hunden. For sikkerhets skyld bør
man alltid kontrollere gjeldende regler for innførsel /
tilbakeførsel til Norge. Oppdatert informasjon om dette
finnes på
Ved reiser i utlandet bør man være forsiktig med hvor og
hvordan hundel luftes. Se etter skilt som advarer eller evt.
forbud mot å lufte hund(ene). Sørg for at hunden har tilgang
på frikt vann. Ikke alle steder er vannet rent nok til at din
hund kan drikke det.
Det kan være veldig greit å ha tlf.nr. eller e-postadresse til
din egen veterinær lett tilgjengelig i tilfelle det er noe du
lurer på.

 

Arne

Sist redigert mandag, 06 januar 2014 06:27